CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổng cộng có: 22 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội
Cấp giấy phép hoạt động đôi với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - TB&XH Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đôi với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - TB&XH cấp Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH ​Bảo trợ xã hội
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND huyện Cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND huyện Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND huyện Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND huyện Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) UBND huyện Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng UBND huyện Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng UBND huyện Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội
Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập Phòng Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công
Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Phòng Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Phòng Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Bảo trợ xã hội

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275