CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương UBND cấp huyện UBND cấp huyện Khoa học, công nghệ và Môi trường

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275