CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Tổng cộng có: 8 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư Phòng Kinh tế và Hạ tâng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Xây dựng
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn ​Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo dự án Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Xây dựng

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275