CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Tổng cộng có: 43 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã UBND cấp huyện Hội khuyến học cấp huyện, UBND cấp xã. Giáo dục
Thành lập trường Tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập đối với trường Tiểu học tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Giải thể trường Tiểu học UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) Giáo dục
Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở UBND huyện ​Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Giải thể trường trung học cơ sở UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Sáp nhập, chia, tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại Phòng GD&ĐT huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục và Đào tạo
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Sáp nhập, chia, tách trường PTDT bán trú Cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và Đào tạo
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Trung tâm sát hạch Giáo dục và Đào tạo
Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo
Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp huyện Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục và Đào tạo
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trong trung học cơ sở
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Cấp huyện Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275