CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Chính quyền địa phương
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
Chính quyền địa phương

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275