CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Nông thôn mới > Văn bản chỉ đạo điều hành
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 74/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại HN sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện

22/08/2022

22/8/2022

Công văn 1486/UBND-TCKH

Về việc triển khai các tiêu chí về HTX và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu nhập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

22/08/2022

22/8/2022

Công văn 492/UBND-VHTT

Về việc kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định các tiêu chí văn hóa nông thôn mới nâng cao năm 2020

06/04/2020

6/4/2020

Công văn 308/UBND-TCKH

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

09/03/2020

9/3/2020

Công văn 27/UBND-NNPTNT

Về việc rà soát đánh giá thực trạng 19 tiêu chí xã nông thôn mới

07/01/2020

7/1/2020

Chỉ thị 18/CT-TTg

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

15/07/2014

7/15/2014


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275