CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Nông thôn mới > Văn bản chỉ đạo điều hành
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chỉ thị 18/CT-TTg

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

15/07/2014

7/15/2014


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275