CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Nông thôn mới > Tin tức > XÃ HÀ TAM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

XÃ HÀ TAM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Ngày đăng bài: 05/11/2014
Xã Hà Tam là một trong 03 xã của huyện Đak Pơ đạt từ 9 tiêu chí trở lên được UBND tỉnh chọn để tập trung đầu tư và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2014. Trong đó, đầu tư làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng là một trong những nội dung quan trọng của việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của xã.
Năm 2014, xã Hà Tam được tỉnh, huyện hỗ trợ 1.015 triệu đồng cùng 365,2 triệu đồng do dân đóng góp để xây dựng 1.499m đường bê tông xi măng. Ngoài ra được sự hỗ trợ của Lữ đoàn Công binh 7 đã tiến hành tu sửa 750m đường nội đồng làng H’way.
image001.jpg
Nhân dân Thôn 2, xã Hà Tam đang làm đường bê tông xi măng


image002.jpg
Chuẩn bị vật liệu để thi công dứt điểm tuyến đường ở Thôn 2, xã Hà Tamimage003.jpg
Người dân Thôn 3, xã Hà Tam đã thoát cảnh lầy lội vào mùa mưa

Kết quả đầu tư trên đã nâng tổng số mét đường trục thôn, liên thôn được chuẩn hóa 5.359/5.983m, đạt tỷ lệ 89,57%, đường ngõ xóm cứng hóa 5.799/10.330m, đạt tỷ lệ 56,14%, đường nội đồng cơ bản cứng hóa 21.790/30.730m, đạt tỷ lệ 70,91%. Như vậy, hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã Hà Tam đã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và góp phần giúp xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2014 như chỉ đạo của UBND tỉnh.
Đoàn Minh Duy - Phòng NN&PTNT


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275