CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Nông thôn mới > Điển hình sản xuất giỏi
Gương: Người phụ nữ làm kinh tế giỏi
Gương: Người phụ nữ làm kinh tế giỏi
Chị Đinh Thị Hlec - Làng Tờ Số, xã Ya Hội (Bằng sự lao động cần cù, sáng tạo của mình, chị đã sử dụng hiệu quả đồng vốn được vay, thoát nghèo, trở thành hộ khá giả của làng và giúp nhiều chị em trong làng đưa kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển. Đó là câu chuyện làm giàu của chị Đinh Thị Hlec ở làng Tờ Số, xã Ya Hội).

"ĐẠI GIA" LÀNG TỜ SỐ
"ĐẠI GIA" LÀNG TỜ SỐ
Đến làng Tờ Số (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) hỏi gia đình anh Đinh Văn Ring, một người dân chỉ tay về phía ngôi nhà xây có chiếc máy tuốt bắp đậu trước sân kèm theo câu nói: “Đấy, cái nhà to có mái tôn ấy!”. Mặc dù mới bước sang tuổi 37 nhưng những việc làm của anh Ring khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

“Năng nhặt chặt bị”

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275