CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Văn bản về CCHC huyện > Về việc bãi bỏ danh mục TTHC trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành t

Công văn: Về việc bãi bỏ danh mục TTHC trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Số hiệu: 1092/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: UBND huyện Đak Pơ Người ký: Nguyễn Trường
Ngày ban hành: 01/07/2021 Ngày hiệu lực: 01/7/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275