CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Văn hóa > Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” Chủ tịch UBND cấp huyện  Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Thẩm quyền giải quyết Chủ tịch UBND cấp huyện 
Lĩnh vực Văn hóa
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hiện đại huyện hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.
Trình tự thực hiện + Bước 1: Đại diện thôn, làng, Tổ dân phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
+ Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.
          + Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng Ban vận động cấp xã, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn hóa của Ban vận động cấp xã hàng năm, 3 năm;
+ Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin
Đối tượng thực hiện Thôn, làng, tổ dân phố
Yêu cầu hoặc điều kiện + Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có);
+ Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại).
Căn cứ pháp lý + Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005.
+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
+ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiện “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” “Làng văn hóa”, “ấp văn hóa”, “bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275