CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Văn hóa > Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Chủ tịch UBND huyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Văn hóa

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

Thẩm quyền giải quyết Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh karaoke hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện)
Bước 2: Cán bộ phụ trách lĩnh vực tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận những hồ sơ đầy đủ các thủ tục theo quy định.
Bước 3: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tiến hành kiểm tra thực tế và các điều kiện hoạt động. Các trường hợp đủ điều kiện thì Phòng Văn hóa và Thông tin có biên bản xác nhận kèm theo hồ sơ trình UBND cấp huyện để cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho tổ chức, cá nhân.
Bước 4: Trường hợp từ chối cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, UBND huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy Giấy phép kinh doanh karaoke, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng;
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí * Tại thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:
- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy;
- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000 đồng/giấy.
* Tại khu vực khác:
- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy;
Kết quả thực hiện Giấy phép kinh doanh karaoke
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện + Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.
+ Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Căn cứ pháp lý + Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành “Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng”;
+ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch;
+ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ;
+ Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT;
+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
+ Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;
+ Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Công văn số 1503/UBND-VX ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân cấp nhiệm vụ cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke cho các huyện, thị xã, thành phố.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- 5-Mau-đon-đe-nghi-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke.doc

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275