CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Lĩnh vực Văn hóa > Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân UBND cấp huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Văn hóa
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước  3: Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện;
2. Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có;
3. Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú;
4. Nội quy thư viện.
* Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa Thông tin
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện 1. Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.
2. Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa.
3. Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông.
4. Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:
a) Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện.
b) Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp trung cấp thư viện hoặc tương đương. Nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tương đương trình độ trung cấp thư viện.
Căn cứ pháp lý -Pháp lệnh thư viện năm 2000.
-Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Bang-ke-danh-muc-tai-lie-thu-vien.docx
- Mau-đon-ĐK-thu-vien-tu-nhan.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275