CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Tổ chức bộ máy > Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã
Tổ chức bộ máy

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cá nhân, tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu kèm theo);
2. Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này;
3. Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;
4. Quy chế hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này;
5. Lý lịch trích ngang của người dự kiến làm giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;
6. Có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở xã hội;
- Nghị định số 81/2008/NĐ-CP, ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-To-trinh,-De-an-thanh-lap,-Quy-che-hoat-dong,-(1).docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275