CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Tổ chức bộ máy > Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH Tổ chức bộ máy

Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cá nhân, tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó nêu rõ lý do xin giải thể (Mẫu số 4 Phụ lục kèm theo);
2. Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý;
3. Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 12 ngày làm việc
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Cơ quan thực hiện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 81/2008/NĐ-CP, ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-don-de-nghi-giai-the.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275