CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Thủ tục đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới UBN cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản

Thủ tục đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thẩm quyền giải quyết UBN cấp huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
Trình tự thực hiện Bước 1: UBND xã nộp văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới đến Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 10 tháng 12 của năm liền kề trước năm đánh giá.
Bước 2: Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
UBND cấp huyện xem xét, xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã đã đạt chuẩn 14 tiêu chí trở lên tính đến thời điểm đăng ký và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong năm đánh giá.
Bước 3: Đại diện UBND xã nhận kết quả theo ngày hẹn (Phiếu biên nhận) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
+Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Buổi sáng từ  7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - theo Mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/T​T-BNNPTNTngày 13/11/2014).
- Số lượng: 02 bản.
Thời hạn giải quyết Thời gian UBND cấp huyện hoàn thành xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và trả kết quả là năm (05) ngày kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đối tượng thực hiện Ủy ban nhân dân xã
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- MAU-DANG-KY-XA-DAT-CHUAN-NONG-THON-MOI.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275