CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Giao rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giao rừng đối với hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT  Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản

Giao rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. UBND cấp xã tiếp nhận, viết Phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ, xác nhận đơn và chuyển cho UBND cấp huyện.
Bước 2: UBND cấp huyện xem xét và quyết định việc giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Chuyển kết quả cho UBND cấp xã thực hiện.
Bước 3: UBND cấp xã thực hiện giao rừng trên thực địa cho hộ gia đình, cá nhân. 
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị giao rừng của hộ gia đình, cá nhân.
* Số lượng hồ sơ:     01     (bộ)
Thời hạn giải quyết 18 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện

Quyết định giao rừng

Cơ quan thực hiện Phòng Nông nghiệp & PTNT 
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
 - Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- MAU-ĐON-ĐE-NGHI-GIAO-RUNG-DUNG-CHO-HO-GIA-ĐINH.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275