CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp xã Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản

Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Trình tự thực hiện Bước 1:Chuẩn bị
- Ủy ban nhân dân tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho nhân dân ở địa phương mình.
- Thành lập Ban Chỉ đạo và Hội đồng cho thuê rừng cấp xã.
- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc cho thuê rừng.
Bước 2: Tiếp nhận đơn và xét duyệt đơn
- Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin thuê rừng kèm theo kế hoạch sử dụng rừng tại UBND cấp xã.
- UBND cấp xã tiếp nhận đơn và xét duyệt đơn theo quy định.
Thời gian thực hiện bước này là 15 ngày làm việc.
Bước 3:Thẩm định và hoàn thện hồ sơ
- Cơ quan chức năng cấp huyện có trách nhiệm:
+ Chủ trì thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân xin thuê rừng.
+ Lập, trình ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng (bằng tiền thuê rừng, nếu có nhiều người cùng xin thuê rừng trên cùng một địa điểm).
+ Gửi hồ sơ liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).
Thời gian thực hiện bước 3 là 15 ngày làm việc.
Bước 4: Quyết định cho thuê rừng
Sau khi nhận được hồ sơ của cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm
+ Xem xét và ký quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân;
+ Ký hợp đồng với hộ gia đình, cá nhân về việc thuê rừng.
+ Chuyển quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quancó chức năng.
+ Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân được thuê rừng thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian 10 ngày làm việc.
Thời gian thực hiện bước 4 là 13 ngày làm việc.
Bước 5: Thực hiện quyết định cho thuê rừng
Sau khi nhận được quyết định cho thuê rừng, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức bàn giao rừng ngoài thực địa có sự tham gia của cơ quan chức năng và các chủ rừng có chung ranh giới; lập biên bản bàn giao rừng giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với hộ gia đình, cá nhân.Thời gian thực hiện bước 5 là 3 ngày làm việc (sau khi hoàn thnahf nghĩa vụ tài chính của người thuê rừng – nếu có).
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc trừ ngày nghỉ, ngày lễ và ngày nghỉ tết theo quy định.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị thuê rừng (theo mẫu);
- Kế hoạch sử dụng rừng (theo mẫu).
*Số lượng hồ sơ:     01     (bộ)
Thời hạn giải quyết 18 ngày làm việc
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện

Xét duyệt đơn; bàn giao rừng ngoài thực địa sau khi nhận được quyết định cho thuê rừng.

Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện - Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quyết định.
- Quỹ rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của địa phương.
- Nhu cầu sử dụng rừng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn phải được thể hiện trong các văn bản sau:
Đối với tổ chức: phải có dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nếu là dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; dự án và văn bản thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước; dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư.
- Phương án giao rừng, cho thuê rừng do UBND cấp xã lập có sự tham gia đại diện các đoàn thể và đại diện nhân dân các thôn trong cấp xã và phải được UBND cấp huyện phê duyệt.
Căn cứ pháp lý - Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;
-Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- MAU-ĐON-ĐE-NGHI-THUE-RUNG-DUNG-CHO-HO-GIA-ĐINH.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275