CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trườn
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP Phòng Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP

Thẩm quyền giải quyết Phòng Nông nghiệp
Lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản
Cách thức thực hiện Trực tiếp; Fax, E-mail, mạng điện tử; Qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc nộp theo một trong các hình thức sau: gửi qua Fax, Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện.
Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hoặc vào sổ công văn đến (nếu gửi qua đường bưu điện).
* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ sung hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp hoạc không cấp lại Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Buổi sáng từ  7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.
Lệ phí Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản: 700.000đ/cơ sở.
Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận cơ sở ATTP.
- Thời hạn hiệu lực của kết quả: trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận sơ sở đủ điều kiện ATTP cũ.
Cơ quan thực hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đối tượng thực hiện Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức độ thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý thẩm định chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- MAU-DON-DE-NGHI-CAP,-CAP-LAI-ATTP.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275