CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND cấp huyện UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất. Công chức cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho chủ trang trại.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu;
- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp (nếu có).
* Số lượng hồ sơ:  01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức 
Yêu cầu hoặc điều kiện Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp : Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị mất, cháy, rách, nát, đồng thời phải đạt các tiêu chuẩn kinh tế trang trại sau:
a. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt các điều kiện:
- Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 2,1 ha.
- Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.
b. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;
c. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.
Căn cứ pháp lý Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- MAU-ĐON-ĐE-NGHI-CAP-LAI-GIAY-CHUNG-NHAN-KINH-TE-TRANG-TRAI.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275