CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản

Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện Bước 1: Chủ rừng lập hồ sơ khai thác nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ rừng bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Chủ  rừng xuất trình phiếu hẹn trả kết quả và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. 
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản đăng ký khai thác;
- Bản thiết kế hoặc dự án lâm sinh do chủ rừng tự phê duyệt;
- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác;
- Bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã.
* Số lượng hồ sơ:     01    (bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Thông báo ý kiến về việc khai thác
Cơ quan thực hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
Yêu cầu hoặc điều kiện Phải được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển rừng để xây dựng công trình hoặc chuyển mục đích sử rừng sang mục đích khác
Căn cứ pháp lý - Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.
-Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-bang-du-kien-san-pham-khai-thac.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275