CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Tuyển dụng > Tuyển dụng công chức cấp xã
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Tuyển dụng công chức cấp xã UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh
Tuyển dụng công chức

Tuyển dụng công chức cấp xã

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Tuyển dụng công chức
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Trình tự thực hiện - Bước 1: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện; Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.
- Bước 3: UBND cấp huyện thành lập Hội đồng xét tuyển hoặc giao phòng Nội vụ tổ chức tuyển dụng (Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ)
- Bước 4: Trước 07 ngày tổ chức xét tuyển, UBND huyện công bố danh sách những người đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển; tổ chức hướng dẫn ôn tập;
- Bước 5: Tổ chức triển khai xét tuyển theo quy định;
- Bước 6: Thông báo công khai về kết quả xét tuyển của từng người dự tuyển theo địa chỉ đăng ký;
- Bước 7: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn phúc khảo (nếu có)
- Bước 8: Hội đồng xét tuyển hoặc phòng Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng theo quy định.
- Bước 9: Gửi thông báo công nhân kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người ttrungd tuyển;
- Bước 10: Ra quyết định tuyển dụng và nhận việc.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn xin dự tuyển công chức cấp xã;
2. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu do Sở Nội vụ phát hành);
3. Bản photocopy các loại giấy tờ;
4. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tựng ưu tiên;
5. Giấy khám sức khỏe;
6. Bì thư dán tem (03 bì), ghi rõ địa chỉ người dự tuyển hoặc địa chỉ liên lạc thuận tiện nhất; 02 ảnh 4x6
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết Tối đa không quá 150 ngày, kể từ ngày ra thông báo tuyển dụng đến khi nhận việc theo quyết định tuyển dụng.
Lệ phí Theo quy định tài chính hiện hành về giá mua hồ sơ, mức thu phí phục vụ công tác tuyển dụng quy định.
Kết quả thực hiện Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm và người trúng tuyển nhận việc
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh
Đối tượng thực hiện Công dân 
Yêu cầu hoặc điều kiện - Đối với cơ quan tuyển dụng: Phải có biên chế
- Đối với công dân đáng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện tiêu chuẩn sau đây:
+ Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ lâu dài;
+ Đạo đức, phẩm chất tốt; không đang trong thời gian: bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành án phạt tù; ....
+ Tuổi đời từ đủ 18-40 (Nam) và đủ 18-35 tuổi (Nữ)
+ Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có trình độ học vấn THPT, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí công tác cần tuyển.
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;
- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai;
- Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Đon-đang-ky-du-tuyen.docx
- Mau-2C.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275