CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Giáo dục và Đào tạo > Xin phép thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xin phép thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND cấp huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục

Xin phép thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện.
Lĩnh vực Giáo dục
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh.
- Bước 3: Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận và nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;
2. Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ;
3. Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ: Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên người đề nghị thành lập hoặc hợp đồng thuê, mượn đất, thuê, mượn nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ (thời hạn thuê, mượn tối thiểu 5 năm).
4. Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép thành lập
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện 1. Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
2. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;
3. Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.
Căn cứ pháp lý - Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục  năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm non.
- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
- Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275