CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Giáo dục và Đào tạo > Chỉnh, sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Chỉnh, sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục

Chỉnh, sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Thẩm quyền giải quyết Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực Giáo dục
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận và viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn chỉnh.
- Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị chỉnh, sửa bằng tốt nghiệp THCS, có xác nhận của Ban Giám hiệu nơi học sinh đã học;
2. Bản chính văn bằng, chứng chỉ cần điều chỉnh.
3. Bản sao có chứng thực Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch hoặc Giấy khai sinh đã được thay đổi, cải chính hộ tịch (trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định chỉnh, sửa văn bằng, chứng chỉ
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện - Người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch;
- Các nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.
Căn cứ pháp lý - Thông tư số 20/2002/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục;
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275