CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Giáo dục và Đào tạo > Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục

Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Thẩm quyền giải quyết Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực Giáo dục
Cách thức thực hiện -Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
-Qua hệ thống bưu chính
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu qua đường bưu điện đến  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận, giải quyết theo yêu cầu của công dân.
- Bước3:  Người yêu cầu cấp bản sao nộp lệ phí theo quy định, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ *Thành phần hồ sơ:
- Trong trường hợp trực tiếp yêu cầu: người yêu cầu cấp bản sao văn bằng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
- Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng qua hệ thống bưu điện thì người yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
*Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;
- Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), phòng giáo dục và đào tạo thực hiện cấp bản sao.
Lệ phí Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ: 3.000đ/bản sao.
Kết quả thực hiện Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Thông tư số 20/2002/TT-BGDĐT ngày 12/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục;
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Quyết định 94/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh Gia Lai quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275