CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần)
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Người có công

Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần)

Thẩm quyền giải quyết Sở LĐ-TB&XH
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện -Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú.
-Bước 2:  UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
-Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Bản sao Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp.
2. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (mẫu TT1).
* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ).
Thời hạn giải quyết Không quy định
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Phiếu báo giảm đối tượng.
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh ưu dãi người có công với cách mạng năm 2005.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. 

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-TT1.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275