CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Sở Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công

Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Thẩm quyền giải quyết Sở Lao động – TB&XH
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Một cửa hiện đại của huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú.
- Bước 2:  UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đối tượng theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
- Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Sở Lao động - TB&XH ra quyết định giải quyết.
Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.
2. Giấy chứng tử.
3. Công văn đề nghị của UBND xã nơi đối tượng cư trú (mẫu 7C).
4. Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc bản sao một trong các quyết định được hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc; trợ cấp một lần) hoặc bản sao quyết định hưởng chế độ BHYT theo quy định tại Thông tư này.
* Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).
Thời hạn giải quyết Không quy định
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện ​Công văn đề nghị của UBND huyện, kèm theo danh sách.
Cơ quan thực hiện Phòng LĐ-TB và XH huyện
Đối tượng thực hiện Không quy định
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý ​- Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008; Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2014;
- Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005  của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.
- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.
- Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-2A-1-BAN-KHAI-CA-NHA.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275