CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH, Sở Lao động - TB&XH. Người có công

Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng

Thẩm quyền giải quyết Sở LĐ-TB&XH
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
- Bước 2: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm lập sổ theo dõi (mẫu số 05-CSSK) kèm theo các giấy tờ liên quan gửi Sở Lao động - TB&XH.
- Bước 3: Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - TB&XH có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập sổ quản lý (mẫu số 06 - CSSK); lập Sổ theo dõi (mẫu số 08-CSSK) của từng đối tượng và chuyển về Phòng Lao động - TB&XH để phát cho đối tượng.
- Bước 4: Căn cứ Sổ quản lý, lập danh sách người có công với cách mạng và thân nhân đến niên hạn được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (danh sách, mẫu số 07b-CSSK) gửi đến Sở Lao động - TB&XH.
- Bước 5:  Sở Lao động TB&XH trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tr, đối chiếu Sổ quản lý, ra quyết định.
- Bước 6: Căn cứ quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - TB&XH thực hiện hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho đối tượng khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.  
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04 - CSSK);
- Giấy chỉ định của cơ sở y tế về sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết 35 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện ​Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04 - CSSK)
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH, Sở Lao động - TB&XH.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-04-CSSK.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275