CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng Sở Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công

Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng

Thẩm quyền giải quyết Sở Lao động – TB&XH
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Một cửa hiện đại của huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người có công với cách mạng hoặc con của người có công (đã có Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo) nộp giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cư trú.
- Bước 2: Phòng Lao động - TB&XH thực hiện chi trả chế độ ưu đãi trong giáo dọc đào tạo trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân theo yêu cầu của đối tượng.
Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (mẫu số 02-ƯĐGD).
* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
Thời hạn giải quyết Chi trả 02 lần trong năm:
- Lần 01: vào tháng 10, tháng 11
- Lần 02: vào tháng 3, tháng 4
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Chi trả chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo.
Cơ quan thực hiện Phòng LĐ-TB và XH huyện
Đối tượng thực hiện Người có công với cách mạng hoặc con của người có công
Yêu cầu hoặc điều kiện Người có công với cách mạng hoặc con của người có công đã được Sở Lao động - TB&XH ra Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo.
Căn cứ pháp lý Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-02UĐGD.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275