CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Người có công

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

Thẩm quyền giải quyết Sở LĐ-TB&XH
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện ​-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.
-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Bản khai cá nhân, có xác nhận của UBND cấp xã.
2. Hồ sơ người có công với cách mạng.
* Số lượng hồ sơ:           01         (bộ)
Thời hạn giải quyết Không quy định
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Thẻ bảo hiểm Y tế
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý ​- Luật Bảo hiểm Y tế  năm 2008.
- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.                    
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-2A-1-BAN-KHAI-CA-NHA.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275