CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ UBND huyện Phòng Lao động - TB&XH Người có công

Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Trình tự thực hiện  - Bước 1: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt nộp đơn có xác nhận của UBND xã và các giấy tờ kèm theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
- Bước 2:  Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ.
- Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, người dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú (mẫu số 12 - MLS);
- Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;
- Một trong các giấy tờ sau: Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - TB&XH hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ.
- Giấy ủy quyền (theo mẫu UQ) của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ (nếu có).
* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ hoặc người được ủy quyền theo quy định.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-12-MLS,-UQ.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275