CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ UBND huyện  Phòng Lao động - TB&XH Người có công

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ nộp đơn có xác nhận của UBND xã và các giấy tờ kèm theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
- Bước 2:  Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ.
- Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, người dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn xin đi thăm viếng mộ liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã (mẫu số 11-MLS).
* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ
Cơ quan thực hiện  Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-11-MLS.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275