Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp xã > Lĩnh vực Dân tộc > Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2016-2020

Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2016-2020

Thẩm quyền giải quyết
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Lệ phí
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275