CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NĂM (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NĂM (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 04/03/2022
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NĂM (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 40/GTrT-HĐND ngày 04/3/2022 Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
1
 Giấy mời số 41/GM-HĐND ngày 04/3/2022 Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
2
 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
3
 Báo cáo số 27/BC-KTXH ngày 17/3/2022 Thẩm tra các dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
4

 Báo cáo số 28/BC-KTXH ngày 17/3/2022 Thẩm tra các dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
5
 Báo cáo số 29/BC-KTXH ngày 17/3/2022 Thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
  Tải về
II VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN    
1
 Công văn số 434/UBND-VP ngày 16/3/2022 về việc phân công trình bày các văn bản tại kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
III TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1
Tờ trình số 121/TTr-HĐND ngày 10/3/2022 của HĐND huyện về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 
 
HĐND huyện Tải về
2
 Tờ trình số 122/TTr-HĐND ngày 10/3/2022 của HĐND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Khắc Ngọc
 
HĐND huyện Tải về
3
 Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường mẫu giáo Hoa hồng
 
UBND huyện Tải về
4
 Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường TDP 1, TDP2 và TDP 3
 
UBND huyện Tải về
5
 Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường Mẫu giáo Họa Mi (điểm làng Bút)
 
UBND huyện Tải về
6
 Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện
 
UBND huyện Tải về
7
 Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường TH và THCS Nguyễn Du (điểm tiểu học)
 
UBND huyện Tải về
8
 Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường mẫu giáo Sơn Ca, xã Tân An
 
UBND huyện Tải về
9
 Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang, xã Ya Hội
 
UBND huyện Tải về
10
 Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học)
 
UBND huyện Tải về
11
 Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Yang Bắc
 
UBND huyện Tải về
12
 Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường TH và THCS Đào Duy Từ (điểm tiểu học)
 
UBND huyện Tải về
13
 Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng H'way, xã Hà Tam
 
UBND huyện Tải về
14
 Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Đêchơgang
 
UBND huyện Tải về
15
 Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Kruối Chai (điểm làng Kruối)
 
UBND huyện Tải về
16
 Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường từ trung tâm xã Ya Hội đi làng Bung
 
UBND huyện Tải về
17
 Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường thôn An Phong, xã Phú An (đoạn từ đập Bến Tuyết đi trụ sở thôn An Phong)
 
UBND huyện Tải về
18
 Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường Lê Thành Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi)
 
UBND huyện Tải về
19
 Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Trãi (đoạn Lê Thánh Tông đến đường Lê Lợi)
 
UBND huyện Tải về
20
 Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường Quang Trung (đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Nguyễn Trãi)
 
UBND huyện Tải về
21
 Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sữa chữa, mở rộng Hội trường huyện
 
UBND huyện Tải về
22
 Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường mẫu giáo Anh Đào (điểm trường làng Đê Chơ gang)
 
UBND huyện Tải về
23
 Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương)
 
UBND huyện Tải về
24
 Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường Trần Hưng Đạo và đường Quang Trung
 
UBND huyện Tải về
25
 Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường Tô Vĩnh Diện
 
UBND huyện Tải về
26
 Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã An Thành
 
UBND huyện Tải về
27
 Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Ya Hội
 
UBND huyện Tải về
28
 Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Tân An
 
UBND huyện Tải về
29
 Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Yang Bắc
 
UBND huyện Tải về
30
 Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Phú An
 
UBND huyện Tải về
31
 Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Hà Tam
 
UBND huyện Tải về
32
 Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Cư An
 
UBND huyện Tải về
33
 Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an thị trấn Đak Pơ
 
UBND huyện Tải về
34
 Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách huyện
 
UBND huyện Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275