CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > QH, kế hoạch sử dụng đất
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 39/TB-UBND

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

23/05/2023

23/5/2023

Báo cáo BC

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đak Pơ

23/05/2023

23/5/2023

Quyết định 250/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

18/05/2023

18/5/2023

Thông báo 68/TB-UBND

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

04/08/2022

4/8/2022

Quyết định 469/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

20/07/2022

20/7/2022

Bản đồ BĐQH ĐAK PƠ

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 - HUYỆN ĐAK PƠ (Kèm theo QĐ số 335/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Gia Lai)

09/05/2022

9/5/2022

Quyết định 335/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của sử dụng đất huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

09/05/2022

9/5/2022

Quyết định 168/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Đoạn qua huyện Đak Pơ)

07/04/2022

7/4/2022

Quyết định 794/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, cây trồng, vật kiến trúc để thực hiện dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư làng Chai (nay là làng Kruối Chai), xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

22/12/2021

22/12/2021

Quyết định 746-755/QĐ-UBND

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở

20/12/2021

20/12/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275