CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > QH, kế hoạch sử dụng đất
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 794/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, cây trồng, vật kiến trúc để thực hiện dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư làng Chai (nay là làng Kruối Chai), xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

22/12/2021

22/12/2021

Quyết định 746/QĐ-UBND

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (ở) đối với ông (bà): Phương Sanh Hiệp

20/12/2021

20/12/2021

Quyết định 751/QĐ-UBND

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (ở) đối với ông (bà): Phan Văn Nhàn

20/12/2021

20/12/2021

Quyết định 762/QĐ-UBND

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (ở) đối với ông (bà): Nguyễn Kiên Cường

20/12/2021

20/12/2021

Quyết định 784/QĐ-UBND

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (ở) đối với ông (bà): Đỗ Thị Cẩm Hà

20/12/2021

20/12/2021

Quyết định 679/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, cây trồng, vật kiến trúc để thực hiện dự án: Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương), huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai)

26/11/2021

26/11/2021

Quyết định 676/QĐ-UBND

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

23/11/2021

23/11/2021

Quyết định 598/QĐ-UBND

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

20/10/2021

20/10/2021

Quyết định 579/QĐ-UBND

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

13/10/2021

13/10/2021

Quyết định 549/QĐ-UBND

Về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

28/09/2021

28/9/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275