CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > QH, kế hoạch sử dụng đất
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 598/QĐ-UBND

Về việc thu hồi thửa đất số 5, tờ bản đồ số 27 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 184380 do UBND huyện An Khê (cũ) cấp cho hộ ông Đinh Benh

20/07/2020

20/7/2020

Quyết định 543/QĐ-UBND

543/QĐ-UBND Về việc giao đất trồng cây hàng năm khác cho hộ gia đình, cá nhân

22/06/2020

22/6/2020

Thông báo 43/TB-UBND

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đak Pơ

22/05/2020

22/5/2020

Quyết định 422/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

19/05/2020

19/5/2020

Quyết định 423/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

19/05/2020

19/5/2020

Quyết định 368/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

24/04/2020

24/4/2020

Quyết định 369/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

24/04/2020

24/4/2020

Quyết định 326/QĐ-UBND

Về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất

09/04/2020

9/4/2020

Quyết định 327/QĐ-UBND

Về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất

09/04/2020

9/4/2020

Quyết định 328/QĐ-UBND

Về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất

09/04/2020

9/4/2020

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275