CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > QH, kế hoạch sử dụng đất
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 66/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 10 năm 2020

12/10/2020

12/10/2020

Quyết định 719/QĐ-UBND

Về việc giao đất ở tại nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân

01/09/2020

01/9/2020

Quyết định 697/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

21/08/2020

21/8/2020

Quyết định 685/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

18/08/2020

18/8/2020

Quyết định 686/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

18/08/2020

18/8/2020

Quyết định 598/QĐ-UBND

Về việc thu hồi thửa đất số 5, tờ bản đồ số 27 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 184380 do UBND huyện An Khê (cũ) cấp cho hộ ông Đinh Benh

20/07/2020

20/7/2020

Quyết định 543/QĐ-UBND

543/QĐ-UBND Về việc giao đất trồng cây hàng năm khác cho hộ gia đình, cá nhân

22/06/2020

22/6/2020

Thông báo 43/TB-UBND

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đak Pơ

22/05/2020

22/5/2020

Quyết định 422/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

19/05/2020

19/5/2020

Quyết định 423/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

19/05/2020

19/5/2020

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275