CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 43/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 44/NQ-HĐND

Nghị quyết về Dự toán ngân sách địa phương và phương hướng phân bổ ngân sách huyện năm 2017

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 45/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

21/12/2016

21/12/2016

 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275