CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​503/QĐ-UBND

503/QĐ-UBND Quyết định giao kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018

29/12/2017

29/12/2017

Quyết định ​502/QĐ-UBND

502/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

29/12/2017

29/12/2017

Quyết định 472/QĐ-UBND

472/QĐ-UBND Quyết định xuất ngân sách nộp trả ngân sách tỉnh

26/12/2017

26/12/2017

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết về sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2016 để bù đắp số giảm thu cân đối ngân sách cấp huyện năm 2017

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

13/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công và Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2018

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

12/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018

21/12/2017

21/12/2017

Quyết định ​429/QĐ-UBND

429/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2017

19/12/2017

19/12/2017

Nghị quyết 43/NQ-HĐND

43/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn huyện Đak Pơ

21/12/2016

21/12/2016

 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275