CHUYÊN MỤC

I. DANH MỤC DỰ ÁN LĨNH VỰC XÂY DỰNG NĂM 2019:
STT Danh mục dự án Địa
điểm
xây
dựng
Quy mô Thời
gian
KC -
 HT
Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) Chủ
đầu tư
1 2 3 4 5 6 7 9
1 Đường liên thôn An Lợi đi thôn An Phong xã Phú An (giai đoạn 2)
Phú An
Mặt đường cấp phối đất đồi chọn lọc Bn=5m; L=585m. Hệ thống thoát nước. 2018-2019 123/QĐ-UBND
ngày 30/10/2017
1.735 BQL DA
ĐTXD
2 Trường mẫu giáo Họa Mi
An Thành
Nhà giáo dục thể chất, hiệu bộ: cấp IV, 01 tầng, DTXD 155,4m2; cải tạo nhà ăn + bếp 2019 79/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 1.210 BQL DA
ĐTXD
3 Trường TH và THCS Kim Đồng
An Thành
Nhà học bộ môn 2019 80/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 2.740 BQL DA
ĐTXD
4 Trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang
Ya Hội
Nhà giáo dục thể chất, tin học: cấp IV, 01 tầng, DTXD 124,3m2 2019 75/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 634 BQL DA
ĐTXD
5 Trường mẫu giáo Hoa Mai
Yang Bắc
Nhà giáo dục thể chất, tin học: cấp IV, 01 tầng, DTXD 124,3m2 2019 81/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 733 BQL DA
ĐTXD
6 Đường số 17 - Đoạn từ đường số 3 đến đường vào làng Gliêk 1 (Đường Võ Nguyên Giáp) TT
Đak Pơ
Mặt đường BTXM đá 2x4 mác 250 dày 20cm; Bn=7m; Bm=5m; chiều dài L=1.010m 2019 74/QĐ-UBND
ngày 29/10/2018
2.860 BQL DA
ĐTXD
7 San nền các khu dân cư TT
Đak Pơ
  2019 78/QĐ-UBND
ngày 31/10/2018
500 BQL DA
ĐTXD
8 Đường số 17 - Đoạn từ đường số 3 đến đường vào làng Gliêk 1 (Đường Võ Nguyên Giáp) TT
Đak Pơ
Mặt đường BTXM đá 2x4 mác 250 dày 20cm; Bn=7m; Bm=5m; chiều dài L=1.010m. 2019 74/QĐ-UBND
ngày 29/10/2018
2.860 BQL DA
ĐTXD

II. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NÂNG CẤP, SỬA CHỮA, CẢI TẠO NĂM 2019:
 
STT Danh mục công trình Địa
điểm
xây
dựng
Quy mô Thời
gian
KC -
 HT
Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) Chủ
đầu
1 2 3 4 5 6 7 8
1  
Cải tạo, nâng cấp mặt đường đi khu sản xuất cánh đồng Tròn, xã Phú An

Phú An
Bn=4m, Bm=3m, mặt đường BTXM đá 2x4 mác 250, dày 20cm. 2019   450 BQL DA
ĐTXD
2 Cải tạo, nâng cấp thủy lợi làng Klăh, xã Yang Bắc
Yang Bắc
Nạo vét lòng hồ, kênh mương, cống lấy nước 2019   478 BQL DA
ĐTXD
3 Sửa chữa nhà học, nhà hiệu bộ và cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ Trường TH và THCS Lương Thế Vinh
Ya Hội
Sửa chữa nhà học, nhà hiệu bộ, sân bê tông, khu vệ sinh, nâng cấp các hạng mục phụ 2019   730 BQL DA
ĐTXD
4 Cải tạo, sửa chữa nhà học và nâng cấp các hạng mục phụ Trường TH và THCS Nguyễn Du (điểm trường tiểu học)
Cư An
Cải tạo, sửa chữa nhà học 08 phòng; nâng cấp các hạng mục phụ 2019   550 BQL DA
ĐTXD
5 Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Anh Đào
Phú An 
 - Điểm thôn An Phú: cải tạo, sửa chữa nhà học 2 phòng;
 - Điểm làng Đêchơgang: sửa chữa, nâng cấp  các hạng mục;
2019   200 BQL DA
ĐTXD
6 Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Sơn Ca (điểm trường trung tâm)
Tân An
Cải tạo, sửa chữa nhà học 02 phòng, nâng cấp các hạng mục phụ 2019   350 BQL DA
ĐTXD
7 Cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ, nâng cấp các hạng mục phụ Trường THCS Trần Quốc Tuấn Thị trấn
Đak Pơ
Cải tạo, sữa chữa nhà hiệu bộ, thực hành; nâng cấp các hạng mục phụ 2019   750 BQL DA
ĐTXD
8 Cải tạo, sửa chữa nhà học Trường TH Đinh Tiên Hoàng Thị trấn
Đak Pơ
Cải tạo, sữa chữa nhà học 8 phòng; nâng cấp các hạng mục phụ 2019   550 BQL DA
ĐTXD
9 Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ Trường MG Hoa Hồng (khu vực 2) Thị trấn Đak Pơ Cải tạo, sữa chữa, nâng cấp các hạng mục phụ; 2019   400 BQL DA
ĐTXD
10 Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Họa Mi
An Thành
Điểm trung tâm, điểm làng Kuk Kôn, điểm thôn 4: Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ 2019   520 BQL DA
ĐTXD
11 Cải tạo, sửa chữa nhà học và các hạng mục phụ Trường tiểu học Ngô Quyền
An Thành
Cải tạo sửa chữa nhà học 03 phòng, 08 phòng và các hạng mục phụ 2019   400 BQL DA
ĐTXD
12 Sửa chữa mặt đường Nguyễn Tất Thành  Thị trấn
Đak Pơ
Sửa chữa mặt đường 2019   543 BQL DA
ĐTXD
13 Cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Lương Bằng Thị trấn
Đak Pơ
Mở rộng mặt đường và hệ thống thoát nước 2019   407 BQL DA
ĐTXD
14 Cải tạo, nâng cấp chỉnh trang khu trung tâm hành chính huyện Thị trấn
Đak Pơ
Cải tạo, nâng cấp điện chiếu sáng, trang trí và khuôn viên cây xanh 2019   4.000 BQL DA
ĐTXD
15 Đậy đan mương xả hạ lưu đường Đinh Núp Thị trấn
Đak Pơ
Đổ gối mương BTXM, tấm đan BTXM 2019   500 BQL DA
ĐTXD
16 Sửa chữa đường BTXM vào Trường TH và THCS Nguyễn Văn Trỗi; đường thôn 4 (làng Hway), xã Hà Tam
Hà Tam
Sửa chữa đường đất đồi chọn lọc; mặt đường BTXM 2019   250 UBND huyện giao nhiệm vụ cho Đội công trình giao thông huyện thực hiện
17 Sửa chữa đường BTXM làng Kuk Kôn
An Thành
Sửa chữa mặt đường BTXM 2019   140
18 Sửa chữa đường tổ dân phố 2 (đường Nguyễn Trãi); tổ dân phố 3 (từ nhà ông Danh đến nhà ông Đồng; từ nhà ông Thân  đến nhà ông Bách; từ nhà ông Hưng đến nhà ông Mậu);   Thị trấn
Đak Pơ
Sửa chữa đường đất đồi chọn lọc 2019   120
19 Sửa chữa, nâng cấp đường thôn Tân Định (khu QH Trường TH Ngô Quyền); đường thôn Tân Lập (đường vào Trường THCS và THPT Y Đôn), xã Tân An
Tân An
Sửa chữa nền đường đất đồi chọn lọc; nâng cấp mặt đường BTXM 2019   366 UBND huyện giao nhiệm vụ cho Đội công trình giao thông huyện thực hiện
20 Sửa chữa đường liên thôn Thuận Công đi Chí Công, xã Cư An
Cư An
Sửa chữa đường đất đồi chọn lọc 2019   100
21 Sửa chữa đường ngã 3 làng Groi 1, Groi 2 (đi thị xã An Khê), xã Ya Hội
Ya Hội
Sửa chữa mặt đường BTXM, mương thoát nước 2019   250
22 Sửa chữa, nâng cấp đường nhà thờ Đồng Sơn
Tân An
Sửa chữa nền, nâng cấp mặt đường BTXM, mương thoát nước 2019   200
23 Sửa chữa thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn huyện khi có sự cố Các xã   2019   200
24 Hỗ trợ sửa chữa đường nội đồng các xã thực hiện theo Nghị quyết của HĐND huyện Các xã   2019   1.000 UBND
các xã
25 Sửa chữa đường ống thủy lợi làng Ghép
Ya Hội
Sửa chữa đường ống, van 2019   420 UBND xã
Ya Hội
26 Cải tạo đập Hai Giác, thôn Tân Tụ, xã Tân An
Tân An
Nâng câp bờ đập, nạo vét lòng hồ 2019   273 UBND xã
Tân An
27 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở xã An Thành 
An Thành
Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ 2019   350 BQL DA
ĐTXD
28 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc liên Trạm Thị trấn
Đak Pơ
Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ 2019   480 BQL DA
ĐTXD
29 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở xã  Hà Tam
Hà Tam
Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ 2019   400 BQL DA
ĐTXD
30 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện ủy Thị trấn
Đak Pơ
Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ 2019   1.150 BQL DA
ĐTXD

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275