CHUYÊN MỤC

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 10 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 10 năm 2020
Một số quy định pháp luật về phòng, chống ma túy

Default news teaser image
Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản, khóa 9
Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản, khóa 9

Tải tại đây

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 10 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 10 năm 2020
Một số quy định pháp luật về cư trú

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 4 - Tháng 9 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 4 - Tháng 9 năm 2020
Một số quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 3 - Tháng 9 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 3 - Tháng 9 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 3 - Tháng 9 năm 2020

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 9 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 9 năm 2020
Một số quy định của pháp luật về ngân sách 

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 9 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 9 năm 2020
Một số quy định pháp luật về dân sự

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 4 - Tháng 8 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 4 - Tháng 8 năm 2020
Một số quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 3 - Tháng 8 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 3 - Tháng 8 năm 2020
Một số quy định pháp luật về chứng thực

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 8 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 8 năm 2020
Một số quy định về Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống

Default news teaser image
Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
Văn bản số 08/HĐPHPBGDPL ngày 12/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đak Pơ

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 8 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 8 năm 2020
Một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 

Default news teaser image
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

Default news teaser image
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020

Default news teaser image
Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 1/2020
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 14 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Default news teaser image
Một số chính sách có hiệu lực trong tháng 2/2020
Một số chính sách có hiệu lực trong tháng 2/2020

Default news teaser image
Chính sách có hiệu lực tháng 12 năm 2019

Quy định về cạnh tranh không lành mạnh, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất, quy định điều chỉnh mức vay cho học sinh sinh viên là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019.TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 

Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp ...
Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV:
Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV:

Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp ...
Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV:
Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV:

Phổ biến các luật mới được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp t...
Phổ biến các luật mới được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6
Bộ tài liệu giới thiệu 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp  thứ 6, Quốc hội khoá XIV thông qua

Huyện Đak Pơ thống nhất tổ chức tiếp công dân trên toàn huyện vào n...
Huyện Đak Pơ thống nhất tổ chức tiếp công dân trên toàn huyện vào ngày 15 hàng tháng
Nhằm thống nhất lịch tiếp công dân hàng tháng từ tỉnh đến cấp xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ đã ban hành Công văn số 417/UBND-BTCD về việc thống nhất tổ chức Tiếp công dân trên toàn huyện vào ngày 15 hàng tháng.

Huyện Đak Pơ thống nhất tổ chức tiếp công dân trên toàn huyện vào n...
Huyện Đak Pơ thống nhất tổ chức tiếp công dân trên toàn huyện vào ngày 15 hàng tháng
Nhằm thống nhất lịch tiếp công dân hàng tháng từ tỉnh đến cấp xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ đã ban hành Công văn số 417/UBND-BTCD về việc thống nhất tổ chức Tiếp công dân trên toàn huyện vào ngày 15 hàng tháng.

Tài liệu hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin
Tài liệu hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin
Tài liệu hướng dẫn về Luật Tiếp cận thông tin; đề cương giới thiệu Luật mới 

Tài liệu hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin
Tài liệu hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin
Tài liệu hướng dẫn về Luật Tiếp cận thông tin; đề cương giới thiệu Luật mới 

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Đak Pơ
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Đak Pơ
UBND huyện Đak Pơ ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Đak Pơ

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Đak Pơ
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Đak Pơ
UBND huyện Đak Pơ ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Đak Pơ

Trung đoàn bộ binh 38 giúp Yang Bắc xây dựng Nông thôn mới
Trung đoàn bộ binh 38 giúp Yang Bắc xây dựng Nông thôn mới
Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 18/7 đến ngày 31/7, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 38 đã tiến hành hỗ trợ xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ thực hiện một số công trình, phần việc thiết thực để góp sức cùng xã hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới.

Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 15/8. Theo đó, quy định sẽ giúp tăng 7,44 % lương hưu và trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng.


Luật bảo hiểm xã hội 2014
Luật bảo hiểm xã hội 2014
Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường;
+ 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
+ Trong trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nội dung trên được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.


Luật bảo hiểm xã hội 2014
Luật bảo hiểm xã hội 2014
Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường;
+ 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
+ Trong trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nội dung trên được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.


Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 15/8. Theo đó, quy định sẽ giúp tăng 7,44 % lương hưu và trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng.


Luật bảo hiểm xã hội 2014
Luật bảo hiểm xã hội 2014
Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường;
+ 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
+ Trong trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nội dung trên được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.


Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 15/8. Theo đó, quy định sẽ giúp tăng 7,44 % lương hưu và trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng.


Luật bảo hiểm xã hội 2014
Luật bảo hiểm xã hội 2014
Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường;
+ 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
+ Trong trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nội dung trên được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.


Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 15/8. Theo đó, quy định sẽ giúp tăng 7,44 % lương hưu và trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng.


Luật bảo hiểm xã hội 2014
Luật bảo hiểm xã hội 2014
Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường;
+ 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
+ Trong trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nội dung trên được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.


Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Hôm nay (15/8), Nghị định về tăng lương hưu và trợ cấp có hiệu lực
Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 15/8. Theo đó, quy định sẽ giúp tăng 7,44 % lương hưu và trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng.


Điểm sáng hiến đất làm đường
Điểm sáng hiến đất làm đường
Để tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, nhân dân thôn Tân Hội (xã Tân An, huyện Đak Pơ) đã đồng lòng hiến đất, đóng tiền nâng cấp và làm mới đường nội đồng, đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường được mở rộng, cứng hóa đã làm cho diện mạo nông thôn nơi đây thêm khởi sắc.

Luật tiếp cận thông tin
Luật tiếp cận thông tin
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa III, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016

Luật tiếp cận thông tin
Luật tiếp cận thông tin
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa III, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016

Người đảng viên tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Người đảng viên tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Ngày 7-1-2016, xã Phú An, huyện Đak Pơ được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành quả của một quá trình nỗ lực góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới của toàn thể cán bộ và nhân dân xã Phú An trong suốt 5 năm qua. Trong đó, có sự đóng góp không hề nhỏ của Đảng viên Lê Đức Bảy.


Tiểu sử Ph. Ăng-ghen
Tiểu sử Ph. Ăng-ghen
Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 tại Barmen, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ trong một gia đình chủ xưởng dệt. Từ nhỏ Ph. Ăng- ghen đã bộc lộ tính cách độc lập. Những lời dạy bảo nghiêm khắc của cha và những sự đe doạ trừng phạt không thể làm cho ông đi đến chỗ phải phục tùng mù quáng. Cho đến năm 14 tuổi, Ph. Ăng- ghen học ở trường tại thành phố Barmen. Ph. Ăng- ghen sớm bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ. Tháng Mười 1834, Ph. Ăng- ghen chuyển sang học ở trường trung học Elberfelder, một trường tốt nhất ở Phổ thời bấy giờ. Năm 1837, theo yêu cầu của bố, Ph. Ăng- ghen buộc phải rời bỏ trường trung học khi chưa tốt nghiệp để bắt đầu công việc buôn bán ở văn phòng của bố ông. Trong thời gian này ông tự học các ngành sử học, triết học, văn học, ngôn ngữ và thơ ca. Tháng 6 năm 1838, Ph. Ăng- ghen đến làm việc tại văn phòng thương mại ở thành phố cảng Barmen. Cuối năm 1839 Ph. Ăng- ghen bắt tay vào nghiên cứu các tác phẩm của Hê- ghen. Tháng 9- 1841, Ph. Ăng- ghen đến Berlin và gia nhập binh đoàn pháo binh ở đây ông được huấn luyện quân sự mà trong những năm sau, ông rất cần đến nó, nhưng ông vẫn lui tới trường Đại học tổng hợp Berlin nghe các bài giảng triết học, tham gia hội thảo về lịch sử tôn giáo. Mùa xuân 1842, Ph. Ăng- ghen bắt đầu cộng tác với tờ Rheinische Zeitung (Nhật báo tỉnh Ranh). Trong những bài báo in năm 1842, trên tờ báo Ph. Ăng- ghen đã lên tiếng phản kháng chế độ kiểm duyệt của Chính phủ Vương quốc Phổ, trật tự phong kiến ở Đức. Ngày 8 tháng 10 năm 1842, Ph. Ăng- ghen mãn hạn phục vụ trong quân đội. Từ Berlin ông trở về Barmen, một tháng sau, Ph. Ăng- ghen sang Anh thực tập buôn bán. Trên đường sang Anh, Ph. Ăng- ghen đã thăm trụ sở tờ báo Rheinische Zeitung ở Kioln và ông đã gặp C. Mác, Tổng biên tập tờ báo. Ông đã ở lại Anh hai năm. Bài báo Tình cảnh của giai cấp công nhân ở Anh (1842) cùng với những bài báo khác của Ph. Ăng- ghen viết ra năm đó đã phân tích rõ sự phân chia xã hội thành ba giai cấp cơ bản: giai cấp quý tộc chiếm hữu ruộng đất, giai cấp tư sản công nghiệp và giai cấp vô sản. Ph. Ăng- ghen tham gia viết bài cho tờ tạp chí Niên giám Pháp - Đức (tháng 21844). Các bài báo này đề cập đến việc áp dụng phương pháp biện chứng vào việc phân tích các quan hệ kinh tế của xã hội tư sản.


Tiểu sử Lê Nin
Tiểu sử Lê Nin
Tiểu sử V.I Lênin (1870-1924)
V.I. Lê-nin sinh ngày 22 tháng Tư năm 1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), mất ngày 21 tháng Giêng 1924 ở làng Gorki gần Moskva.
V.I. Lê-nin tên thật là Vladimir Ilits Ulianov (Le-nin), các bí danh đã dùng là V. Ilin, K. Tulin, Karpov và những bí danh khác. Năm 1887 V.I. Lê-nin tốt nghiệp xuất sắc bậc Trung học được nhận Huy chương vàng nên được vào thẳng bất kỳ trường Đại học nào ở nước Nga. Ông xin vào học khoa Luật của Đại học Tổng hợp Kazan. Tại đây, V.I. Lê-nin tham gia nhóm cách mạng trong sinh viên, trở thành thành viên của Hội đồng hương bí mật Samarsko- Simbirskoe. Do tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, tháng Chạp 1887, V.I. Lê-nin bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan. Tháng 10 năm 1888, trở về Kazan gia nhập nhóm Mác- xít. V.I. Lê-nin có nghị lực rất cao trong việc tự học. Chỉ trong vòng hai năm miệt mài đèn sách, năm 1891, V.I. Lê-nin đã thi đỗ tất cả các môn học của chương trình 4 năm khoa Luật trường ĐH Tổng hợp Kazan với tư cách thí sinh tự do. Sau khi tốt nghiệp khoa luật V.I. Lê-nin làm trợ lý luật sư ở Samara. Tháng 8/1893, chuyển về Peterburg. Năm 1894, trong cuốn Thế nào là những người bạn dân và học chiến đấu chống lại những người xã hội dân chủ như thế nào? Và năm 1899, trong cuốn Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Nga V.I. Lê-nin được thừa nhận là người lãnh đạo của nhóm Mác- xít ở Nga. Mùa thu 1895, V.I. Lê-nin thành lập ở Peterburg Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Peterburg. ở Mát- xcơ- va , Kiev, Iaroslav và những thành phố khác cũng thành lập các hội liên hiệp tương tự. V.I. Lê-nin đã gặp Nadegiơda Konstantinovna Krupskaia . Hai người yêu nhau và trở thành bạn đời chung thuỷ. Đêm mồng 9 tháng Chạp 1895, do bị tố giác nhiều hội viên của Hội liên hiệp, trong đó có V.I. Lê-nin bị cảnh sát bắt. Sau 14 tháng bị cầm tù, tháng Hai 1897, V.I. Lê-nin bị đi đày 3 năm ở làng Shushenkoe (miền Đông Sibir). Trong thời gian lưu đày V.I. Lê-nin đã viết xong hơn ba mươi tác phẩm, trong đó có cuốn khá đồ sộ: Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở nước Nga (1899).

Tiểu sử Các Mác
Tiểu sử Các Mác
C. Mác sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 ở thành phố Tơriơ trong gia đình luật sư Heinrich Marx. Năm mười hai tuổi (1830) C. Mác vào học trường trung học ở Tơriơ. Sức học của C. Mác thuộc loại giỏi, đặc biệt C. Mác nổi bật ở những lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập sáng tạo. C. Mác cũng tỏ ra có năng lực về toán học. Mùa thu 1835, C. Mác tốt nghiệp trường trung học, sau đó không lâu, tháng mười 1835, C. Mác vào trường đại học tổng hợp Bonn để học luật. Hai tháng sau theo lời khuyên của bố C. Mác tiếp tục học ở trường Đại học Tổng hợp Berlin. ở trường Đại học, năm 1836, ngoài luật học, sử học và ngoại ngữ C. Mác bắt đầu đi sâu nghiên cứu triết học. Mùa xuân 1837, C. Mác bắt đầu nghiên cứu kỹ những tác phẩm của Hê-ghen, sang năm 1839 thì vùi đầu vào nghiên cứu triết học, suốt cả năm 1939 và một phần của năm 1840 C. Mác tập trung nghiên cứu những vấn đề lịch sử triết học Cổ đại. Ngày 15 Tháng Tư 1841, khi mới 23 tuổi, C. Mác nhận được bằng Tiến sĩ triết học với luận án Về sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Démocrite, và triết học tự nhiên của épicure tại trường Iêna.

Tiểu sử Hồ Chí Minh
Tiểu sử Hồ Chí Minh
Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)
Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.
Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày.

XÃ HÀ TAM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN
XÃ HÀ TAM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN
Xã Hà Tam là một trong 03 xã của huyện Đak Pơ đạt từ 9 tiêu chí trở lên được UBND tỉnh chọn để tập trung đầu tư và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2014. Trong đó, đầu tư làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng là một trong những nội dung quan trọng của việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của xã.

"ĐẠI GIA" LÀNG TỜ SỐ
"ĐẠI GIA" LÀNG TỜ SỐ
Đến làng Tờ Số (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) hỏi gia đình anh Đinh Văn Ring, một người dân chỉ tay về phía ngôi nhà xây có chiếc máy tuốt bắp đậu trước sân kèm theo câu nói: “Đấy, cái nhà to có mái tôn ấy!”. Mặc dù mới bước sang tuổi 37 nhưng những việc làm của anh Ring khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

“Năng nhặt chặt bị”Gương: Người phụ nữ làm kinh tế giỏi
Gương: Người phụ nữ làm kinh tế giỏi
Chị Đinh Thị Hlec - Làng Tờ Số, xã Ya Hội (Bằng sự lao động cần cù, sáng tạo của mình, chị đã sử dụng hiệu quả đồng vốn được vay, thoát nghèo, trở thành hộ khá giả của làng và giúp nhiều chị em trong làng đưa kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển. Đó là câu chuyện làm giàu của chị Đinh Thị Hlec ở làng Tờ Số, xã Ya Hội).

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ TÂN AN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN...
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ TÂN AN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013
Ngày 12/9/2014, tại Hội trường xã Tân An, UBND xã Tân An đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định công nhận xã Tân An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013. Tham dự Hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện, phòng Nội vụ, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Tân An, đại diện lãnh đạo các thôn và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã.

Tặng 2 tấn gạo cho 100 hộ gia đình khó khăn
Tặng 2 tấn gạo cho 100 hộ gia đình khó khăn
(GLO)- Ngày 23-8, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Vietcombank Gia Lai đã phối hợp với Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, huyện Đoàn Kông Chro tặng 2 tấn gạo cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi hộ 20 kg); tặng 30 suất quà (20 cuốn vở/suất) cho 30 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú và TH, THCS Nguyễn Khuyến, 500 bộ quần quần áo cũ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Krei (huyện Kông Chro).

350 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo
350 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo
(GLO)- Ngày 17-7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên, Đoàn Khối Doanh nghiệp phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2014. Đợt hiến máu này thu hút sự tham gia của 350 đoàn viên thanh niên đến từ 40 tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn khối doanh nghiệp.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĐAK PƠ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĐAK PƠ
Huyện Đak Pơ đã xây dựng được vùng chuyên rau các loại với tổng diện tích hơn 2.200 ha, sản lượng hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, tập trung nhiều nhất ở 2 xã Tân An và Cư An. Sản lượng rau này không những đủ cung cấp nhu cầu tiêu thụ trong vùng mà còn tiêu thụ ở một số tỉnh bạn như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
Vùng chuyên canh rau ở Đak Pơ đã phát triển mạnh trong vòng 7 năm trở lại đây. Rau ở đây trồng được quanh năm, mùa nào - rau ấy và cho năng suất khá cao, bình quân đạt từ 18 - 20 tấn/ha/năm. Từ nhiều năm nay, huyện đã "xếp" cây rau vào một trong những loại cây trồng chủ lực trong cơ cấu kinh tế ở địa phương và trở thành sản phẩm hàng hóa, chiếm tỷ lệ 1/3 tổng diện tích gieo trồng hàng năm. Hàng ngàn hộ dân trồng rau trên địa bàn đều có mức thu nhập khá ổn định, không lo mất mùa và sản phẩm được tiêu thụ mạnh. Bình quân mỗi năm mỗi hộ có mức lợi nhuận từ 40 - 50 triệu đồng từ cây rau, có rất nhiều hộ ở địa bàn ở 2 xã Cư An và Tân An dành quỹ đất trồng rau khá lớn, 4 - 5ha, đạt mức thu nhập hàng năm khoảng 200 triệu đồng sau khi trừ đi các khoản chi phí. Ông Trịnh Viết Luận, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đak Pơ cho biết: Cây rau trên địa bàn sẽ còn phát mạnh hơn trong những năm tới, tiến tới xây dựng thương hiệu rau sạch, từng bước đáp ứng được nhu cầu thị trường. Cây rau phát triển sẽ góp phần xoá đói giảm nghèo ở các địa bàn dân cư, đồng thời nâng cao hệ số sử dụng đất , phấn đấu tăng từ 1,1 lần lên 1,5 lần vào năm 2015.

Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho ngư dân
Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho ngư dân
(GLO)- Ngày 19-5 tại Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, hơn 700 học sinh, đoàn viên, thanh niên và đông đảo bà con ngư dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến tham dự và bày tỏ tinh thần hướng về biển đảo cùng ý chí bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 10 - Chủ tịch...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 10 - Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp giáo dục nước nhà"
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay vốn rất coi trọng truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc ngay từ cái nôi gia đình và quê hương. Nghệ An – quê hương của Người có nhiều anh hùng nổi tiếng trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm như Mai Thúc Loan, Phan Bội Châu… mảnh đất có truyền thống hiếu học đã hun đúc nên tư tưởng nhân văn cao cả Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 17: Bác Hồ bỏ...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 17: Bác Hồ bỏ thuốc lá - Câu chuyện minh chứng cho đạo đức nói đi đôi với làm của Bác"
Cuộc đời của Hồ Chí Minh là một mẫu mực về tự rèn luyện. Từ thời thiếu niên đến lúc trở thành Chủ tịch nước, Bác không ngừng đấu tranh hoàn thiện mình, Bác luôn kiên trì rèn luyện, lâu dần thành nếp sống, thành thói quen. Bác nói thật chí lý: "Việc gì trong đời sống cũng khó khǎn cả, vì chưa thành thói quen, khi đã có thói quen thì việc gì cũng không khó". Sự uyên thâm và vĩ đại của Bác chính là nhờ ý chí rèn luyện trở thành thói quen đó của Bác.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 18 - Bác Hồ v...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 18 - Bác Hồ và câu chuyện về Cây bụt mọc"
Ngày nay nếu đến thăm nhà sàn và ao cá Bác Hồ, chắc hẳn hầu hết mọi người sẽ thấy thích thú trước những rẽ cây lạ trồi cao khỏi mặt đất, tựa như những pho tượng Phật bằng gỗ mộc, kích thước to, nhỏ, cao thấp đa dạng, lô nhô xếp liền nhau quanh sườn bờ ao bên trái ngôi nhà sàn và gần chiếc cầu nhỏ uốn cong bắc qua ao cá, tạo ra một sự kỳ thú của cảnh quan tự nhiên.

Giao lưu văn nghệ "Ngày hội thanh niên Gia Lai"
Giao lưu văn nghệ "Ngày hội thanh niên Gia Lai"
(GLO)- Tối 23-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Trung tâm Hoạt động Thanh niên, Thành đoàn Pleiku, Đoàn Khối các cơ quan, Đoàn Khối Doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Biên phòng, Quân sự tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Ngày hội thanh niên Gia Lai”.

Phụ nữ tỉnh Gia Lai với phong trào thi đua làm kinh tế giỏi.
Phụ nữ tỉnh Gia Lai với phong trào thi đua làm kinh tế giỏi.
TĐKT) – Trong thời gian qua (2007 - 2013), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động phong trào thi đua Phụ nữ Gia Lai làm kinh tế giỏi đến toàn thể các cấp hội và hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Sau hơn 5 năm tổ chức thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, qua phong trào thi đua các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, phát triển kinh tế gia đình cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng; triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; tập huấn khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư cho hơn 98 nghìn hội viên, tổ chức đào tạo nghề nông thôn gắn với hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ cho 5.983 lao động nữ, với các ngành nghề như may, dệt thổ cẩm, chăn nuôi, thú y, cạo mủ cao su..; giới thiệu và tìm việc làm cho hơn 926 lao động có việc làm, góp phần phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Phối hợp hỗ trợ 57.223 hộ vay vốn để phát triển sản xuất, xây dựng 1.853 tổ tiết kiệm – tín dụng với số tiền 16,9 tỷ đồng.

Gia Lai: Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi th...
Gia Lai: Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
(GLO)- Sáng 11-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 / 11-6-2013).

Default news teaser image
Phụ nữ thành phố Pleiku với phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo
(GLO)- Với những hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Pleiku luôn đồng hành và là điểm tựa vững chắc của hội viên. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ cũng đáp ứng được yêu cầu của hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp, giúp nhiều chị em tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Gia Lai: Nhiều mô hình, điển hình trong thực hiện cuộc vận động “Họ...
Gia Lai: Nhiều mô hình, điển hình trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tích cực quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua từng năm đã có bước đổi mới, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung, đối tượng tiếp thu. Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã lựa chọn, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành các tiêu chí cụ thể để vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện và nêu gương. Đặc biệt các địa phương phường An Bình (thị xã An Khê), xã Ia Sol, Ayun Hạ, Ia Yeng (huyện Phú Thiện) đã in ấn, niêm yết nội dung chuẩn mực đạo đức để nhắc nhở cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện. Góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào việc củng cố, xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và trong xã hội.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275