Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Lao động TBXH
Tổng cộng có: 25 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Cơ quan HCNN - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: phòng LĐTBXH
Lao động TBXH
Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ và giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ UBND cấp xã - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
Lao động TBXH
Thủ tục xác nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội Cơ quan HCNN - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện; hoặc giám đốc sở LĐTBXH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng LĐTBXH 
Lao động TBXH
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp GXN khuyết tật Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã. Lao động TBXH
Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật UBND cấp xã UBND cấp xã Lao động TBXH
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND cấp xã UBND cấp xã Lao động TBXH
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND cấp xã UBND cấp xã Lao động TBXH
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Lao động TBXH
Xác nhận biên bản xảy ra sự việc đối với trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật UBND cấp xã  UBND cấp xã  Thương binh - xã hội 
Xác nhận bản khai đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" UBND xã UBND cấp xã Lao động TBXH
Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND cấp xã UBND cấp xã Người có công
Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương UBND cấp xã UBND cấp xã Người có công
Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 UBND cấp xã UBND cấp xã Người có công
Xác nhận bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân của người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" UBND cấp xã UBND cấp xã Người có công
Cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên Uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp xã Lao động TBXH
Công nhận hộ nghèo , hộ cận nghèo Ủy ban nhân dân cấp xã  Ủy ban nhân dân cấp xã  Bảo trợ xã hội
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào,Cam - Pu - Chia Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Cá nhân Lao động tiền lương
Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ủy ban nhân dân cấp xã
Người có công
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Cơ quan HCNN Cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
Xác nhận trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật nay đã xuất ngũ nhưng chưa đủ ba năm mà bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần UBND cấp xã UBNC cấp xã Lao động TBXH
Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng, dị tật Sở Lao động - Thương binh và Xã hội UBND xã, phường, thị trấn Lao động TBXH
Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng từ trần UBND cấp xã Lao động TBXH
Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bàn UBND cấp xã UBND cấp xã Lao động TBXH
Xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lao động TBXH

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275