Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Văn hóa - Lễ hội
Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã Lễ hội
Xin phép thành lập câu lạc bộ thể dục, thể thao UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã Văn hóa - Thể thao
Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã Văn hóa
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND cấp xã UBND cấp xã Văn hóa

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275