Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Giáo dục - Đào tạo
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Tân An UBND xã Tân An Giáo dục đào tạo
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND xã Tân An UBND xã Tân An Giáo dục đào tạo
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND xã Tân An UBND xã Tân An Giáo dục đào tạo
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã. Giáo dục - Đào tạo
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã. Giáo dục - Đào tạo

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275