Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Chính sách người có công
Tổng cộng có: 21 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã UBND xã Người có công
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã UBND xã Người có công
Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Giải quyết hồ sơ trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Tân An UBND xã Tân An Người có công
Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần UBND cấp xã. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.
Người có công
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ UBND cấp xã. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh (nếu có).
Người có công
Thủ tục xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ Sở Lao động - Thượng binh a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thượng binh
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thượng binh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thượng binh và xã hội cấp huyện.
Người có công
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động- Thương binh và Xã hội - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Sở y tế.
Người có công
Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Sở LĐTBXH - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: phòng LĐTBXH
Người có công
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần Sở LĐTBXH - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: phòng LĐTBXH
Người có công
Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày Sở LĐTBXH - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: phòng LĐTBXH
Người có công
Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng Chính phủ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban thi đua - khen thưởng, UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục, UBND cấp xã/phường Người có công

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275