Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Bảo trợ xã hội
Tổng cộng có: 11 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Tân An UBND xã Tân An Bảo trợ xã hội
Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Tân An UBND xã Tân An Bảo trợ xã hội
Xét trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND xã Tân An UBND xã Tân An Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng UBND xã Tân An UBND xã Tân An Bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Tân An UBND xã Tân An Bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Tân An UBND xã Tân An Bảo trợ xã hội
Cấp lại sổ bảo trợ xã hội UBND cấp huyện UBND cấp huyện Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND cấp xã UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Lao động – TB&XH. Bảo trợ xã hội
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Cơ quan HCNN Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục xác nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội UBND cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảo trợ xã hội
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Cơ quan HCNN Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275