Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Thông báo 50/TB/HĐND

Thông báo Kết luận

16/09/2020

9/9/2020

Báo Cáo 145/BC - UBND

Báo cáo 9 tháng đầu năm 2020

16/09/2020

16/9/2020

Thông báo 124/TB/UBND

Thông báo kết luận

03/09/2020

14/8/2020

KẾ HOẠCH 39/KH - UBND

Kế Hoạch Phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em

03/09/2020

19/8/2020

Thông báo 129/TB/UBND

Thông báo trực quốc khánh 2/9

03/09/2020

2/9/2020

Báo Cáo 135/BC - UBND

Báo cáo công tác Tháng 8

12/08/2020

10/8/2020

KẾ HOẠCH 37/KH - UBND

Kế Hoạch Tổ chức Ngày Thương binh Liệt sĩ

10/08/2020

20/7/2020

Công văn 95/UBND - VP

Công văn triển khai phòng chống dịch Covid 19

10/08/2020

28/7/2020

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275