Trang chủ > Tin tức > Hoạt động đơn vị > Ra mắt mô hình “Đảm bảo ANTT”

Ra mắt mô hình “Đảm bảo ANTT”

Ngày đăng bài: 05/10/2020
Ủy ban MTTQ - Công an - Hội nông dân xã phối hợp tổ chức Ra mắt mô hình “Đảm bảo ANTT” tại làng Đê chơ gang.
1125.jpg
Ủy ban MTTQ - Công an - Hội nông dân xã phối hợp tổ chức Ra mắt mô hình “Đảm bảo ANTT” tại làng Đê chơ gang.
Lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường, đặc biệt là hạn chế sử dụng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày.
1126.jpg


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275