Trang chủ > Bộ Thủ tục hành chính cấp xã > Quản lý đất đai, xây dựng
Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân quận, huyện Ủy ban nhân dân quận, huyện Xây dựng
Xác nhận có nhà ở trên đất Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Nhà ở

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275