Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục hành chính thông báo tổ chức lễ hội cấp xã UBND cấp xã  UBND cấp xã  Lễ Hội
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND cấp xã  UBND cấp xã   Văn hóa
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa UBND cấp xã  UBND cấp xã văn hóa
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND cấp xã. UBND cấp xã
 
Thể dục thể thao xã.

 


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275