Tổng cộng có: 41 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai Ủy Ban nhân dân xã ​- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan công an.​
Lĩnh vực Hộ tịch
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy Ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã;  Lĩnh vực Hộ tịch
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã;  Lĩnh vực Hộ tịch
Đăng ký khai sinh lưu động Ủy Ban nhân dân xã,  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ. Lĩnh vực Hộ tịch
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã  hộ tịch
Đăng ký khai sinh UBND cấp xã  - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi đối với trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi.
 
Hộ tịch
Đăng ký kết hôn UBND cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ. Hộ tịch
Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hai bên nam, nữ. Hộ tịch
Đăng ký khai tử lưu động UBND xã - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết.
Hộ tịch
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cư trú. Hộ tịch
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Hộ tịch
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con. Hộ tịch
Đăng ký khai tử UBND xã - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết.
Hộ tịch
Đăng ký giám hộ UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ. Hộ tịch
Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ trước đây. Hộ tịch
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người dưới 14 tuổi UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu. Hộ tịch
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường trú.
- Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Hộ tịch
Đăng ký lại khai sinh UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh thường trú. Hộ tịch
Đăng ký lại kết hôn UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cư trú. Hộ tịch
Đăng ký lại khai tử UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử trước đây. Hộ tịch
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước UBND cấp xã  UBND cấp xã  hộ tịch 
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước UBND cấp xã  UBND cấp xã  Hộ tịch
Cấp bản sao từ sổ gốc UBND cấp xã  UBND cấp xã  chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực 
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực 
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực 
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực 
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực 
Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực 
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực 
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (cấp xã) UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực 
Chứng thực Văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực
Chứng thực di chúc UBND cấp xã  UBND cấp xã  Chứng thực 
Thủ tục công nhận hòa giải viên UBND cấp xã  UBND cấp xã  Phổ biến giáo dục pháp luật 
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải UBND cấp xã  UBND cấp xã  Phổ biến giáo dục pháp luật 
Thủ tục thôi làm hòa giải viên UBND cấp xã  UBND cấp xã  Phổ biến giáo dục pháp luật 
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND cấp xã  UBND cấp xã  Phổ biến giáo dục pháp luật 
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại UBND cấp xã  Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã Tư pháp - hộ tịch - bồi thường nhà nước

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275