Trang chủ > Bộ Thủ tục hành chính cấp xã > Chính sách người có công
Tổng cộng có: 10 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND cấp xã  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Sở y tế.
Chính sách người có công
Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày UBND cấp xã  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: phòng LĐTBXH độ đối với trường hợp đã chưa hưởng trợ cấp một lần ( Khoản 1, Điều 33 thông tư số tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH):
 
Chính sách người có công
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: phòng LĐTBXH
Chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh (nếu có).
Chính sách
Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.
Chính sách
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: phòng LĐTBXH
Chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: phòng LĐTBXH
Chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thượng binh
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thượng binh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thượng binh và xã hội cấp huyện.
Chính sách
Thủ tục xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ và giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
Chính sách
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Ủy ban nhân dân cấp xã Chính sách

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275