Trang chủ > Bộ Thủ tục hành chính cấp xã > lao động thương binh xã hội
Tổng cộng có: 11 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng UBND cấp xã  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng LĐTBXH 
bảo trợ xã hội 
Thủ tục xác nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội. UBND xã. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện; hoặc giám đốc sở LĐTBXH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng LĐTBXH 
bảo trợ xã hội
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật cà cấp Giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban nhân dân cấp xã  Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban nhân dân cấp xã  UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn” Ủy ban nhân dân cấp xã  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.   Bảo trợ xã hội
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 – 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân dân cấp xã  UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
Công nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm Ủy ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục xác nhận đơn xin học nghề cho lao động nông thôn UBND cấp xã UBND cấp xã Dạy nghề

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275